Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
23 septembre 2015 3 23 /09 /septembre /2015 10:54
Kosoŋa ɛlɛzɩ seya, pɛlɛzɩɣ-kɛ pɛɖɩyɛ

Sʋsaa yɔdɩ tɔm sɩŋŋ. Eyʋ wezuu caɣʋ taa, ɛ-nɛ ɛyaa laala pɔɖdɔŋ. Ɖɔm mpʋ pɩtaa lɛ, pɩpɩzʋ pɩlaa size nɔɔyʋ caɣ ɛwɩlɩ se ɛnʋ sɩmɩnɩ lɔŋ. Ye pɩlabɩ mbʋ yɔ, pʋwɛ size ɖɩlɛzɩ ɖɔɖɔ taabalɩyɛ nɖɩ ɖɩɖʋna pʋtʋ ɛnʋ yɔ. Pɔtɔŋʋ se kosoŋa lɛzʋʋ seya yɔ, pɩpɩzʋ pɩkɛnɩ kosoŋa ɖɔɖɔ. Paa anɩ ɛtɛm wɩɖɩɩ naɣʋ ɛzɩma pɔɖɔnʋ tɛtɛ wondu lakʋ taa yɔ, pɩkɩlɩnɩ kosoŋa. Nka lɛ, keseʋ tem, nɛ npɩza nhiɣ kosoŋa nɛ nkʋ-kɛ lɛ, peɖee paɣnaɣ se ntalɩ abalʋ. Ɛlɛ etuye wɛ mbiyɔ, ɖɩta nɩɣʋ wɛ ndɩ ndɩ paa weyi ɛjɔlɔ.

Partager cet article
Repost0

commentaires

A
Mataa labi leleng esso essinang
Répondre
E
Nlabalè mandja