Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
2 février 2018 5 02 /02 /février /2018 18:44

 

Apɩzʋʋ eheyi-m mpʋ pɩlaba nɛ caŋzi ɖɔŋ ɛzɩ ɛ-naŋkpanzɩ wʋʋ yɔ?

Ɖoo lɔŋ taa pɩɩwɛ mbʋ, tɛtɛ woŋdu kpeekpe kɛwɛ lakʋ taa nɛ paaweyi lɛ ɛkɛwɛ kpekpeka nɛ paaweyi ɖɔɖɔ lɛ, eɖɔŋɔ nɛ kpekpeka-a ɛ-naŋkpaŋzɩ yɔ. Kɩyakʋ nakʋyʋ lɛ, Ɛsɔ caapiyu ya-wɛ se Ɛcaɣ Ɛha-wɛ mpʋ mpʋ pɔsɔɔlaa yɔ. Paaweyi ɛkedɩ mpʋ ɛsɔlaa se pa-hayɩ yɔ.  Ɛlɛ Ɛsɔ heyi-wɛ ɖɔɖɔ se mpu ɛhaɣ-wɛ yɔ pʋwɛnɩ pɩ-tɛɛ kɩmɩyɛ, pɩwɩlɩɣ size paha-ŋ tɛtaa ɖoŋ kɔyɔ, paahaɣ-ŋ ɛsɔtaa ɖoŋ ɖɔɖɔ. Pɩtalɩnɩ caŋzɩ lɛ, eheyi Ɛsɔ se ɛha-ɩ ɛtɔnʋʋ lɩm laɣzʋʋ. Peɖe Ɛsɔ heya-ɩ se yee maɖʋ-ŋ tɔnʋʋ lɩm laɣzʋ kɔyɔ, pʋwɛ se mamʋ ño-ɖoŋ pɩtɛkɛ mpu, ŋmɛlʋ nɛ ŋkʋ laala payɩ. Canzɩ kaasɔlɩ ɛ-tɔnʋʋ lɩm laɣzʋʋ paa, peɖe etisi. Peɖe ɖɔdɔ pɩlɩna nɛ canzɩ tɩtasɩ wɛwʋʋ ɖɔŋ nɛ ɛɖɔŋ sɩ pʋwʋ-ɩ yɛ.

Partager cet article
Repost0

commentaires